Categorieën

Nieuwsbrief

EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoording van de ministers van Financiën en Economische 
zaken (EZ). De belastingdienst en Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van EZ, 
voeren deze regeling uit.
 
Het is alleen mogelijk om digitaal uw melding in te dienen. Dit kan via www.agentschapnl.nl/eia 
Uw melding moet binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting aangaat zij Agentschap NL 
binnen zijn. Deze procedure dient u zelf aan te vragen, TLEDshop dit niet voor u verzorgen.
Buiten de aanschafkosten kunt u ook de arbeidskosten en materiaalkosten voor het aanpassen en installeren 
van de LED buizen kunt u aftrekken. Het totale bedrag aan energie investeringen dat per onderneming voor 
EIA in aanmerking kan komen is minimaal € 2.300 en maximaal € 118 miljoen per kalenderjaar. U mag 41,5% 
van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.
Het netto EIA-voordeel is ongeveer 10% van de investeringskosten.
De folder uit 2013 van het agentschap NL waar deze regeling in wordt beschreven kunnen wij u toezenden. 
Op de laatste pagina zijn de LED buizen benoemd. De aanvraagprocedure, een rekenvoorbeeld en alle 
voorwaarden staan in deze folder.