Categorieën

Nieuwsbrief

Om ondernemers te stimuleren om te investeren, heeft de wetgever de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in het leven geroepen.
Als je boven de investeringsaftrekgrens uitkomt (in 2013 is dit € 2.300,-) mag je een
bepaald percentage (maximaal 28%) van je investering van de winst aftrekken. Dit
percentage hangt af van de grootte van de investering. Hoe hoger het bedrag, hoe lager
het percentage.
 
Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het totale geïnvesteerde bedrag in het 
boekjaar. U vindt het bedrag van de investeringsaftrek in de tabel:
 
Totaal van investeringen               Percentage KIA
< € 2.300                                            0%
€ 2.301,00 - € 55.248,00                  28%
 
Maakte uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of 
een maatschap? Dan wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken 
naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke 
onderneming afzonderlijk.
 
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst. www.belastingdienst.nl